Ouderwets typen op je iPad

We willen helemaal geen hypermoderne spullen. We willen juist terug naar onze roots. Daarom deze hypermoderne oude typemachine die via de USB aangesloten kan worden aan je Ipad. Kosten? €858.00… Veel typplezier!

Meer Froots